De notariële aktendatabank, #wasda?

 

Je hoeft niet meer in je papieren te duiken om een koopakte, een kredietakte, een huwelijkscontract, een schenkingsakte of de oprichtingsakte van je onderneming... terug te vinden. Als je je identificeert via je elektronisch identiteitskaart of via de app ItsMe, vind je in één oogopslag alle documenten terug die je sinds 1 januari 2015 op ons kantoor hebt ondertekend. 

Ja kan alle akten terugvinden via deze link.