Sander Liekens (°Lier, 1990) 

Notaris met standplaats te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver)

 

"In de eerste plaats ben ik de trotse papa van mijn dochtertje Florence. 

Professioneel ben ik thans meer dan fulltime notaris en erkend bemiddelaar. Daarnaast toonde ik in het verleden reeds heel wat maatschappelijk engagement: Voorzitter leerlingenraad in het college Hagelstein, hoofdleiding van de KLJ in Peulis, Voorzitter jeugdraad in Putte, Facultair in Leuven (hoofd studentendelegatie rechtsgeleerdheid), onderwijsverantwoordelijke in het Vlaams Rechtsgenootschap, ... en in die hoedanigheden was ik lid van onnoemelijk veel organen en commissies.

Daarnaast zit het lesgeven me in de aderen: Als mede-oprichter van Pear Assisted Learning (thans uitgegroeid tot een organisatie waar bijna alle Leuvense rechtenstudenten gebruik van maken) begeleidde ik ontelbaar veel studenten. Na mijn studententijd was ik deeltijds assistent bij prof. Sagaert aan de KU Leuven, gastmedewerker vastgoedrecht aan de UHasselt en ben ik vandaag nog commissaris bij de masterproeven notariaat aan de UGent.

Hoewel mijn figuur het niet echt verraadt, ben ik een echte Bourgondiër (met voorliefde voor de Franse keuken) en houd ik ontzettend veel van reizen (met een bijzondere voorliefde voor centraal Afrika).

Toen ik zes jaar was zei ik aan iedereen die het wilde horen dat ik notaris ging worden omdat ik mijn vader een das zag dragen op een moment dat hij naar de notaris ging (dat was hoogst uitzonderlijk dat hij een das droeg). Toen wist ik niet wat die job inhield, en wilde ik notaris worden omdat mensen een das aantrokken om naar jou toe te komen. Dat is gelukkig verleden tijd en was ook het foute motief. Vandaag denk ik dat mijn motieven wel goed zitten: het is gewoon het mooiste juridische beroep dat er is! Je staat dicht bij de mensen, geeft advies op sleutelmomenten in mensen hun leven en kan je dienstbaar opstellen naar de samenleving."

Curriculum Vitae

1. Universitair onderwijs
2013 - 2014: Master na master in het notariaat aan de KU Leuven, magna cum laude
2013 - 2014: Master na master in de fiscaliteit aan de KU Leuven.
2011 - 2013: Master in de rechten aan de KU Leuven (Major fiscaal recht - minor privaatrecht)
2008 - 2011: Bachelor  in de rechten aan de KU Leuven (Optie economie, recht en bedrijfskunde)


2. Middelbaar onderwijs
2002 - 2008: Latijn - Wiskunde aan het College Hagelstein


3. Extra curriculair behaalde opleidingen
2021: Basisopleiding bemiddeling (Mediv) en specialisatie in familiale zaken.
2021: Kandidaat-notaris voor de Nederlandse taalrol (twaalfde plaats).
2009: Hoofdanimator van de Vlaamse overheid.
2007: Laureaat Latijn olympiade (Vergilius wedstrijd).
2007: Animator van de Vlaamse overheid.
2007: Eerste hulp bij ongevallen, rode kruis Mechelen.
2004: Woord aan de academie van Putte.
2000: Dactylografie.

 

PROFESSIONELE ERVARING
2019 - 2022: Medewerker notarissen Michiels, Stroeykens en Pelgrims te Aarschot.
2014 - 2019: Deeltijds onderzoeks- en onderwijsassistent bij het Instituut voor Goederenrecht, KU Leuven.
2014 - 2019: Medewerker notaris Sofie Van Biervliet te Putte.
2012: Zomerstagiair bij KBC verzekeringen.
2011: Zomerstagiair bij notaris Sofie Van Biervliet te Putte.
2007 - 2009: Jobstudent bij Colruyt NV.


MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
2020 - heden: Corrector masterproef notariaat UGent.
2017 - heden: Lid adviesraad CERA, coöperatieve vennootschap.
2015 - 2020: Gastmedewerker vastgoedrecht UHasselt.
2013 - heden: Bestuurslid oud-leiding KLJ Peulis.
2012 - heden: Redactieraad Kluwer studentencodex.
2012 - 2014: Verkozen bestuurslid faculteitsbestuur rechtsgeleerdheid KU Leuven.
2011 - 2014: Stemgerechtigd raadslid faculteitsraad, faculteit rechtsgeleerdheid KU Leuven.
2011 - 2014: Dagelijks-bestuurslid Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap Leuven.
2010 - 2014: Oprichter en lid raad van bestuur Social Green Energy, coöperatieve vennootschap.
2010 - 2014: Vrijwillig juridisch adviseur inzake huuradvies, Wetswinkel Leuven vzw.
2011 - 2013: Mede-oprichter en Coördinator Peer Assisted Learning (PAL).
2011 - 2013: Hoofdleider Katholieke Landelijke Jeugd Peulis.
2009 - 2011: Voorzitter jeugdraad Putte.
2007 - 2013: Bestuurslid en animator Katholieke Landelijke Jeugd Peulis.
2007 - 2011: Lid jeugdraad Putte.
2006 - 2008: Voorzitter leerlingenraad college Hagelstein.
2004 - 2006: Secretaris leerlingenraad college Hagelstein.

 

TALENKENNIS
Nederlands: Moedertaal.
Engels: Zeer goede passieve en goede actieve kennis.
Frans: Goede passieve en voldoende actieve kennis.
Duits: Noties.


VERHANDELINGEN EN VOORDRACHTEN

-S. LIEKENS, "Elektriciteit bij overdracht van vastgoed", Vlanot studiedag 6 juni 2023 in Brussel.
-S. LIEKENS EN A. LEMMERLING, “Vrijwaring en exoneratie voor erfdienstbaarheden bij de koop”, in V. Sagaert, De betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties, Antwerpen, Intersentia, 2017, p. 211-239.

-S. LIEKENS EN A. LEMMERLING, “Erfdienstbaarheden bij de verkoop van onroerend goed: vrijwaring en exoneratieclausules in de 21e eeuwse rechtspraak en praktijk”, lezing tijdens studiedag over de betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties op 12 januari 2017 in Kortrijk en 18 januari 2017 in Leuven.
-S. LIEKENS, “Stedenbouwkundig uittreksel”, in G. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman, A. Verbeke, Koop, Reeks ‘Contractuele clausules’, nr. 5, Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 1-16.
-S. LIEKENS, “Keuring van de elektrische installatie” in G. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman,A. Verbeke, Koop, Reeks ‘Contractuele clausules’, nr. 5, Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 17-30.
-A. LEMMERLING EN S. LIEKENS, “Energieprestatie binnenklimaat” in G. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman, A. Verbeke, Koop, Reeks ‘Contractuele clausules’, nr. 5, Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 31-43.
-S. LIEKENS, “Kijk eens links van u. Kijk eens rechts van u”, toespraak namens de gepromoveerden, plechtige promotie faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven 2014.
-S. LIEKENS, “Het ik-opatestament. Civiele en fiscale analyse”, met een grote onderscheiding beoordeelde thesis notariaat 2013-2014, o.l.v. Prof. Dr. F. BUYSSENS.
-S. LIEKENS, “Wat we ook worden op ons levenspad”, toespraak namens de gepromoveerden, plechtige promotie faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven 2013.
-S. LIEKENS, “De gesplitste aankoop en fiscaal misbruik. Civielrechtelijke modelclausules voor het vruchtgebruik”, met een grote onderscheiding beoordeelde thesis 2012-2013, o.l.v. Prof. Dr. V. SAGAERT.
-S. LIEKENS, A. MECHELMANS EN S. MOMBAERTS, “Naar een uniform BTW tarief”, beleidsvoorstel december 2012 dankbaar ontvangen door STEVEN VANACKERE (CD&V minister van Financiën).